گروه آتا ماشین با در اختیار داشتن منابع انسانی متخصص و توانمند می کوشد به عنوان شرکتی برجسته در سطح ملی و فرا ملی مطرح گردیده و قدمی هر چند کوچک برای پیشرفت کشور بردارد همچنین ما می کوشیم از طریق ایجاد فضای رقابتی، باعث خلاقیت و نوآوری و مسیری برای رشد و بالندگی در کشور گردیم..

ما برای رفع نیازهای کشور در زمینه ماشین آلات و قطعات پیشرفته صنعتی و ایفای سهمی هر چند کوچک در خلق ثروت ملی تلاش می کنیم. 

چشم اندازی ما نیز تبدیل شدن به برندی است که در صنعت ماشین سازی و قطعه سازی به دانش فنی بالا، مشتری مداری، اخلاق مدار و خلاقیت و نوآوری دست یابیم.

 
  این فیلم مربوط به یکی از دستگاههای ساخته شده در گروه صنعتی آتا ماشین می باشد که با قابلیت تولید 320 عدد تنه ماسک پرستاری در دقیقه باعث خودکفایی تولید ماسک در کشور شد که در عرض یک ماه ساخته شد